top of page

Privacyverklaring Beyond Gravity -Katinka Toet Training en Coaching

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Katinka Toet Training en Coaching geleverde producten en diensten. Katinka Toet is als oprichter verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Katinka Toet Training en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die wij van u nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons worden verwerkt, betreffen:

 • Bedrijfsnaam

 • Voornaam en achternaam

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer  

 • Waarom we gegevens nodig hebben

   

  Wij gebruiken de hierboven benoemde gegevens voor de volgende doeleinden: • Om de opdracht of overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

 • • U te kunnen bellen of e-mailen m.b.t onze dienstverlening.
  • U een factuur te kunnen sturen voor de uitgevoerde werkzaamheden.

  • U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

  belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen eventueel ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in

  verhouding staan tot onze diensten. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden voor deze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

  Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

  Hoe lang we gegevens bewaren

  Katinka Toet Training en Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Welke regels gelden bij de verwerking van uw gegevens

  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Katinka Toet Training en Coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader

   

behoudt zij zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 


Katinka Toet Training en Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals belastingaangifte). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Katinka Toet Training en Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bescherming

Katinka Toet Training en Coaching hecht waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens en heeft maatregelen genomen om verlies, misbruik of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om inzicht in uw gegevens aan te vragen en een verzoek in te dienen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar katinka.toet@beyondgravity.nl. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit

Privacy Statement kunt u tevens contact opnemen met ons via bovenstaand e-mail adres.

Dit privacy statement is opgesteld door Katinka Toet Training en Coaching, mei 2020

bottom of page